Nezávislý test strešných fólií

Duben 19, 2018

Podstrešná difúzna fólia je dôležitou súčasťou skladby strechy. Zaisťuje funkciu sekundárneho odvádzania vody, t.j. ako doplnková poistná hydroizolačná vrstva (DHV).

Najľahšia a najlacnejšia súčasť skladby strešného systému je v mnohých prípadoch podceňovaná, často je nahrádzaná lacnými a menej kvalitnými produktami, no práve táto časť strechy rozhoduje o dlhodobej životnosti strechy a pohode obyvateľov domu.

Prečo zvoliť podstrešnú difúznu fóliu Tyvek?

 

Výsledky nezávislého testu preukázali, že difúzne fólie DuPont Tyvek si udržali nevyhnutnú vodotesnosť pri reálnom starnutí, zatiaľ čo mnoho iných difúznych fólií v teste neobstálo.

  • Nezávislý odborník otvoril 30 striech aby vykonal prísne testy vodotesnosti strešných fólií po „starnutí v reálnom svete“
  • Prieskum a testovanie bolo realizované na vzorkách odobratých z 30-tich striech, zo 17-tich s podstrešnou membránou Tyvek (strechy staršie ako 20 rokov) a z 13-tich striech s inými fóliami než Tyvek (strechy 5-10 rokov staré)
  • Nezávislé testovanie a vyhodnotenie prekročilo hranice súčasných noriem aby sa presne skontrolovala funkčnosť a vodoodolnosť strešných fólií
  • Výsledky štúdie poukazujú na znepokojujúce nedostatky vodotesnosti vo väčšine testovaných alternatívnych strešných fólií
  • Reputácia priemyslu so strešnými fóliami a investície majiteľov domov sú  s falošným pocitom bezpečnosti v nebezpečenstve – niektoré produkty, spĺňajúce pri výrobe súčasné normy, zlyhali v testoch po menej ako 10-tich rokov po inštalácií pod strešnú krytinu

 

Nezávislý expert Martin Peifer (German consultants Steildach-Technik) otvoril 30 striech na odobratie 30-tich vzoriek, ktoré potom nezávislé certifikované laboratórium (Kiwa GmbH TBU laboratory) testovalo. Následne sa testovanie vyhodnotilo aj nad rámec aktuálnej klasifikácie-  vyhovuje/nevyhovuje, t.j. zlyhanie/nezlyhanie testu na vodotesnosť.

 

Zaostávajúci štandard testovania strešných membrán a fólií

Stavebné a priemyselné predpisy sa vyrovnávajú s rýchlo sa rozvíjajúcim trhom výrobkov strešných fólií, metódy posudzovania, ako sú štandardy EN 13859-1 a 2, však zaostávajú pri hodnotení dôležitých otázok, ako sú napr. funkčnosť a vodeodolnosť počas starnutia v reálnom svete.

 

Je bezpečná zväčšujúca sa prievzdušnosť fólie poruchami ?

Zatiaľ čo starnutie fólií a membrán so zväčšujúcimi sa povrchovými poruchami a zvýšenou pórovitosťou môže mať pozitívny vplyv na prievzdušnosť, t.j. difúziu vodných pár, môže to nepriaznivo ovplyvniť funkciu vodeodolnosti, t.j. odvádzania vody v prípade ak by primárna strešná  krytina zlyhala. Práve tento jav sa vyskytuje čoraz častejšie .

V konečnom dôsledku musí byť hlavným kritérium strešnej fólie z hľadiska životnosti práve vodotesnosť  - oblasť, ktorá predstavuje najväčšie riziko pre majetok, poistenie a reputáciu.

 

Skúšobné metódy

  • Testovanie podľa základného klasifikačného systému EN13859-1&2 W1 pre vodotesnosť: každá vzorka bola vystavená 20 cm vodnému stĺpcu počas dvoch hodín. Prišlo alebo neprišlo k nejakému prieniku vody? Vyhodnotenie: vyhovuje alebo nevyhovuje.
  • Paralelne bolo sledované a vyhodnocované ako rýchlo a na akej ploche prišlo k prieniku vody cez skúšobné vzorky. Následne bol zostavený klasifikačný systém tried od stupňa 1 (najhoršia vodeodolnosť) až po stupeň 10 (najlepší výsledok). Zoradenie do tried - stupeň 1 až 10 poukázalo na rozdiel medzi použitými  vzorkami a ich zlyhaním v teste (t.j. nedostatočnou vodeodolnosťou)
  • Stanovenie odolnosti proti prenikaniu vody podľa EN 20811. Test hydrostatického tlaku – vodný stĺpec

 

Detailne sa poukázalo ako presne každá jedna odobratá vzorka zo skutočných striech odolala po 5-tich až 10-tich rokoch  v streche, resp. v prípade Tyvek strešných fólií po viac ako 20-tich rokov.

Podrobnejšie informácie, testovacích metódach a výsledkoch (+video) »

 

Výsledky nezávislej štúdie strešných fólií

(Test strešných difúznych fólii)

Test-folie-sikme-strechy-vysokodifuzne-folie-Tyvek

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výsledky testov W1, W1 s priradeným systémom triedenia ako aj výsledky vodného stĺpca podľa EN20811. 

Výsledky nezávislých testov strešných fólií a vysokodifúznych fólií, Tyvek – prehľad02

 

Prezentácia výsledkov testovania podstrešných difúznych fólií  z hľadiska trvanlivosti v praktickom živote (pdf/CZ)

Dôležité je dôkladné zváženie a vyhodnotenie tohto kombinovaného spôsobu a systému testovania funkčnosti strešnej fólie. Napríklad pri W1 – pre stupeň 9 je možné, že niekoľko kvapiek pretečie. Keďže difúzia vodných pár prebieha po celej ploche fólie, táto minimálna vlhkosť rýchlo vyschne a nie je pravdepodobné žiadne zníženie funkčnosti.

Nezávislý expert okrem iného uvádza W1-stupeň 6 a viac ako prijateľnú hranicu na zabezpečenie funkčnosti a W1-stupeň 5 alebo menej za hranicu zvyšujúceho až vysokého rizika prieniku vody, straty kontroly až po zlyhanie funkčnosti, t.j. vodeodolnosti strešnej fólie.

Pri norme EN20811 nastavil kritériu funkčnosti strešnej fólie ≥ 50 cm

 

Dokonca aj bez zohľadnenia vekových rozdielov (vzorky Tyvek sú výrazne staršie ako ostatné alternatívne inštalované výrobky) sa Tyvek, z hľadiska rozhodujúcej vodotesnosti, javí  jednoznačne  ako najspoľahlivejší, pričom existuje významný dôvod na znepokojenie sa nad alternatívnymi strešnými fóliami.

 

Ukážkový príklad: Poškodenie viacvrstvovej podstrešnej difúznej fólie (a následne čiastočne porušenie strechy), zatiaľ čo časť chránená membránou DuPont Tyvek zostáva neporušená.

 

Viac informácií o strešných a fasádnych fóliách a mebránach DuPont Tyvek a Airguard